Det här är Spana!

Spana är oberoende konsulter inom etermedia sedan 1994. Hos oss hittar du flera välkända profiler inom den svenska TV-branschen. Alla har lång och kvalificerad erfarenhet från ledande befattningar hos ledande företag i branschen i Sverige, liksom flera års erfarenhet som konsulter.

Vi har profilerat oss på stora teknikförändringar och vilka konsekvenser de för med sig för verksamheten och den strategiska inriktningen samt att göra frågorna hanterbara för såväl tekniker som icke-tekniker.

Tillsammans kan vi erbjuda såväl djup som bredd, från strategi och analys till projektledning och genomförande.

Klicka för information om bilden!
78182