Våra tjänster

Tjänster

Vi bistår i strategi-, affärs- och verksamhets-frågor samt vid införande av ny medieteknik.

Exempel på uppdrag inom radio och TV är:

Vill du läsa mer om vår tjänster, klickar du på någon av ovanstående punkter i listan.